جلسه یازدهم

[presto_player id=4341]

Stop hunt 1

مفهوم استاپ فیشینگ
دلایل استاپ فیشینگ
سازوکار معاملات در فیشینگ
کجا مستعد فیشینگ است ؟
فاز های استاپ فیشینگ
استراتژی معاملاتی همگام با SFها
استراتژی معاملاتی بعد از SFها

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :