جلسه چهارم

[presto_player id=4333]

VOLUME PROFILE 1

مروری بر مفاهیم ولیوم پروفایل دوره مقدماتی
دلایل اهمیت Vwap ها
جایگاه vwap در استراتژی معاملاتی اصلی
استراتژی مستقل Vwap
استراتژی Vwap Dev
Vwap در چارت هفتگی و ماهانه

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :