جلسه هفتم

[presto_player id=4337]

Delta 1

مروری بر آموزش های دوره مقدماتی
( اردربوک ، T&S  ، اگرسیو و پسیو ، سازوکار معاملات )
Delta
Min / Max / Cum delta
استراتژی قیمت و CD :
مفهوم Exhaustion
مفهوم  Absorption
Iceberg orders

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :