جلسه شانزدهم

[presto_player id=4346]

LIVE TRADE

لایو ترید با دانشجویان دوره پیشرفته.

لطفا و حتما ویدیوهای لایو ترید را کامل ببینید.
در یک ویدیو شاید فقط 15 دقیقه زمان تشریح دلایل ورود به معامله باشد ، اما از این جهت زمانی که مشغول تحلیل بازار و منتظر موقعیت هستیم از ویدیوها حذف نشده است که شما شرایط لایو بازار و خطاهای احتمالی ذهنی را تجربه کنید.
بنابرین این ویدیو ها فراتر از تشریح شرایط یک معامله سودده و ضررده میباشند و شرایط لحظه تصمیم گیری در لایو بازار را به شما نشان میدهد.

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :