جلسه سیزدهم

[presto_player id=4343]

VOLUME FILTER 1

مفهوم ولیوم فیلتر
ولیوم فیلتر روزانه ، ساعتی و 1دقیقه
استراتژی معاملاتی فیلتر در نمودار 1 دقیقه & فوت پرینت
ورود های دقیق با استاپ کوچک

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :